33.526

Opheffen enkele verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap
ingediend 28-01-2013 15:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-10-13      
advies 2012-11-27 45    
nader rapport 2013-01-21   55  
indiening 2013-01-28   7  
Tweede Kamer
verslag 2013-03-08     39
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-12     126
stemming 2013-10-03     83
subtotaal       248
Eerste Kamer
eindverslag 2013-10-08 5    
stemming 2013-11-26 49    
subtotaal   54   54
Staatsblad
publicatie wet 2013-12-06   10  
totalen
TK + EK       302
totaal       419

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK