33.540

Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overhedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)
ingediend 08-02-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-11-08      
advies 2012-12-07 29    
nader rapport 2013-02-05   60  
indiening 2013-02-08   3  
Tweede Kamer
verslag 2013-04-05     56
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-31     56
behandeling 2013-07-03     33
stemming 2013-07-04     1
subtotaal       146
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-09-18 76    
memorie van antwoord 2013-10-21   33  
eindverslag 2013-10-29 8    
behandeling 2013-11-26 28    
stemming 2013-12-10 14    
subtotaal   126 33 159
Staatsblad
publicatie wet 2013-12-13   3  
totalen
TK + EK       305
totaal       400

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK