33.268

Wijzigingen in het verkiezingsprocestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen
ingediend 22-05-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-02-13      
advies 2012-04-06 53    
nader rapport 2012-05-15   39  
indiening 2012-05-22   7  
Tweede Kamer
verslag 2012-06-18     27
nota naar aanleiding van het verslag 2012-09-07     81
behandeling 2013-03-06     180
stemming 2013-03-12     6
subtotaal       294
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-04-23 42    
memorie van antwoord 2013-05-14   21  
eindverslag 2013-05-28 14    
behandeling 2013-07-02 35    
stemming 2013-07-02 0    
subtotaal   91 21 112
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-12   10  
totalen
TK + EK       406
totaal       515

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK