33.297

Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid



type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Intrekking van de Wet overleg minderhedenbeleid in verband met de herijking van de overlegvorm over het integratiebeleid
ingediend 08-06-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-03-15      
advies 2012-04-05 21    
indiening 2012-06-08   64  
Tweede Kamer
verslag 2012-07-09     31
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-11     155
behandeling 2013-03-06     85
stemming 2013-03-12     6
subtotaal       277
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-04-16 35    
memorie van antwoord 2013-05-14   28  
nader voorlopig verslag 2013-06-04 21    
nadere memorie van antwoord 2013-06-10   6  
eindverslag 2013-06-11 1    
stemming 2013-06-18 7    
subtotaal   64 34 98
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-28   10  
totalen
TK + EK       375
totaal       470

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK