33.554

Aantal zelfstandige bestuursorganen op het terrein van Veiligheid en Justitie bij Kaderwet zelfstandige bestuursorganen onderbrengentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen
ingediend 23-02-2013 10:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-07-25      
advies 2012-08-09 15    
nader rapport 2013-02-12   187  
indiening 2013-02-23   11  
Tweede Kamer
verslag 2013-04-04     40
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-15     102
stemming 2013-10-10     87
subtotaal       229
Eerste Kamer
eindverslag 2013-10-29 19    
stemming 2013-11-05 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2013-11-19   14  
totalen
TK + EK       255
totaal       482

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK