33.484

Toegankelijker maken executoriale verkoop van onroerende zakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken
ingediend 21-11-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2011-02-09      
advies 2011-03-28 47    
nader rapport 2012-11-15   598  
indiening 2012-11-21   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-02-06     77
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-14     281
stemming 2014-04-15     152
subtotaal       510
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-05-27 42    
memorie van antwoord 2014-09-16   112  
eindverslag 2014-09-23 7    
stemming 2014-09-30 7    
subtotaal   56 112 168
Staatsblad
publicatie wet 2014-10-15   15  
totalen
TK + EK       678
totaal       1344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK