33.569

Aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen
ingediend 08-03-2013 10:42
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-12-04      
advies 2012-12-20 16    
nader rapport 2013-02-27   69  
indiening 2013-03-08   9  
Tweede Kamer
verslag 2013-04-24     47
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-30     97
stemming 2013-10-10     72
subtotaal       216
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-12-03 54    
memorie van antwoord 2014-02-25   84  
eindverslag 2014-03-04 7    
behandeling 2014-05-20 77    
stemming 2014-05-27 7    
subtotaal   145 84 229
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-12   16  
totalen
TK + EK       445
totaal       555

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK