32.889

Initiatiefvoorstel-Voortman en Heerma Wet flexibel werkentype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Voortman en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd ten einde flexibel werken te bevorderen
ingediend 09-09-2011 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2011-09-09      
Tweede Kamer
verslag 2012-04-06     210
nota naar aanleiding van het verslag 2013-08-15     496
verslag 2013-10-17     273
behandeling 2014-10-09     357
stemming 2014-10-16     7
subtotaal       1133
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-18 33    
memorie van antwoord 2015-03-13   115  
eindverslag 2015-03-24 11    
behandeling 2015-04-07 14    
stemming 2015-04-14 7    
subtotaal   65 115 180
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-25   72  
totalen
TK + EK       1313
totaal       1385

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK