33.258

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiderstype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)
ingediend 14-05-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-05-14      
Tweede Kamer
verslag 2013-02-04     266
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-08     93
behandeling 2013-12-11     217
stemming 2013-12-17     6
subtotaal       582
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-02-18 63    
memorie van antwoord 2014-03-24   34  
eindverslag 2014-04-15 22    
behandeling 2016-03-01 686    
stemming 2016-03-01 0    
subtotaal   771 34 805
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-22   52  
totalen
TK + EK       1387
totaal       1439

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK