33.286

Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieledentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
ingediend 04-06-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2012-06-04      
Tweede Kamer
verslag 2012-06-27     23
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-13     320
behandeling 2013-06-18     36
stemming 2013-06-25     7
subtotaal       386
Eerste Kamer
eindverslag 2013-07-09 14    
stemming 2013-09-10 63    
subtotaal   77   77
Staatsblad
publicatie wet 2013-09-20   10  
totalen
TK + EK       463
totaal       473

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK