33.422

Implementatie kaderbesluit toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenistype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)
ingediend 02-10-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-07-20      
advies 2012-09-07 49    
nader rapport 2012-09-26   19  
indiening 2012-10-02   6  
Tweede Kamer
verslag 2012-12-03     62
nota naar aanleiding van het verslag 2013-04-15     133
behandeling 2013-05-16     31
stemming 2013-05-16     0
subtotaal       226
Eerste Kamer
eindverslag 2013-05-28 12    
stemming 2013-06-04 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-02   28  
totalen
TK + EK       245
totaal       347

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK