33.472

Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking van de kwaliteitswaarborgen voor het hoger onderwijs en wijziging van verschillende onderwijswetten in verband met de introductie onderscheidenlijk verbreding van een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister en in verband met aanpassingen in de regelgeving betreffende het basisregister onderwijs en het persoonsgebonden nummer (Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs)
ingediend 06-11-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-02-13      
advies 2012-06-22 130    
nader rapport 2012-11-01   132  
indiening 2012-11-06   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-12-17     41
nota naar aanleiding van het verslag 2013-06-18     183
verslag 2013-09-26     141
stemming 2013-10-17     21
subtotaal       345
Eerste Kamer
verslag 2013-11-19 33    
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-22   3  
stemming 2013-12-03 11    
subtotaal   44 3 47
Staatsblad
publicatie wet 2013-12-19   16  
totalen
TK + EK       392
totaal       675

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK