33.490

Aanbieden op de markt en het gebruik van biocidentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
ingediend 28-11-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-09-22      
advies 2012-10-29 37    
nader rapport 2012-11-22   24  
indiening 2012-11-28   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-02-06     70
nota naar aanleiding van het verslag 2013-03-27     49
behandeling 2013-06-05     70
stemming 2013-06-13     8
subtotaal       197
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-09-17 96    
memorie van antwoord 2013-10-16   29  
eindverslag 2013-10-29 13    
stemming 2013-11-05 7    
subtotaal   116 29 145
Staatsblad
publicatie wet 2013-11-20   15  
totalen
TK + EK       342
totaal       424

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK