33.488

Wet tegengaan huwelijksdwangtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)
ingediend 26-11-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-04-04      
advies 2012-05-22 48    
nader rapport 2012-11-20   182  
indiening 2012-11-26   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-02-12     78
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-05     143
behandeling 2014-03-20     258
stemming 2014-03-25     5
subtotaal       484
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-05-27 63    
memorie van antwoord 2015-07-13   412  
eindverslag 2015-09-22 71    
stemming 2015-10-06 14    
subtotaal   148 412 560
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-14   8  
totalen
TK + EK       1044
totaal       1288

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK