33.503

Wijziging Waterwet inzake vereenvoudiging van de verontreinigingsheffingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)
ingediend 17-12-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-07-20      
advies 2012-08-30 41    
nader rapport 2012-12-11   103  
indiening 2012-12-17   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-02-14     59
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-27     102
stemming 2013-10-10     136
subtotaal       297
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-11-05 26    
memorie van antwoord 2013-11-22   17  
nader voorlopig verslag 2013-12-03 11    
nadere memorie van antwoord 2013-12-11   8  
eindverslag 2013-12-17 6    
stemming 2013-12-17 0    
subtotaal   43 25 68
Staatsblad
publicatie wet 2014-01-21   35  
totalen
TK + EK       365
totaal       550

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK