33.510

Uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie)
ingediend 04-01-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-01-04      
Tweede Kamer
verslag 2013-02-21     48
nota naar aanleiding van het verslag 2013-04-05     43
behandeling 2013-05-15     40
stemming 2013-05-21     6
subtotaal       137
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-06-11 21    
memorie van antwoord 2013-06-24   13  
eindverslag 2013-07-09 15    
stemming 2013-07-09 0    
subtotaal   36 13 49
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-25   16  
totalen
TK + EK       186
totaal       202

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK