33.538

Wijzigingswet kinderopvang 2013type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)
ingediend 07-02-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-10-17      
advies 2012-12-06 50    
nader rapport 2013-02-05   61  
indiening 2013-02-07   2  
Tweede Kamer
verslag 2013-03-05     26
nota naar aanleiding van het verslag 2013-03-14     9
behandeling 2013-04-10     27
stemming 2013-04-16     6
subtotaal       68
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-05-21 35    
memorie van antwoord 2013-05-27   6  
nader voorlopig verslag 2013-06-06 10    
nadere memorie van antwoord 2013-06-10   4  
eindverslag 2013-06-11 1    
behandeling 2013-06-25 14    
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-28   3  
totalen
totaal       254

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK