33.565

Wet aanpassing pensioenleeftijd Appatype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa)
ingediend 05-03-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-10-16      
advies 2012-12-13 58    
nader rapport 2013-02-26   75  
indiening 2013-03-05   7  
Tweede Kamer
verslag 2013-04-12     38
nota naar aanleiding van het verslag 2013-05-27     45
behandeling 2013-06-19     23
stemming 2013-06-25     6
subtotaal       112
Eerste Kamer
eindverslag 2013-07-09 14    
stemming 2013-07-09 0    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2013-07-26   17  
totalen
TK + EK       126
totaal       283

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK