33.580

Implementatie richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)
ingediend 18-03-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-11-28      
advies 2013-02-08 72    
nader rapport 2013-02-13   5  
indiening 2013-03-18   33  
Tweede Kamer
verslag 2013-05-07     50
nota naar aanleiding van het verslag 2013-07-01     55
stemming 2013-09-19     80
subtotaal       185
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-11-05 47    
memorie van antwoord 2013-12-18   43  
nader voorlopig verslag 2014-01-24 37    
nadere memorie van antwoord 2014-01-30   6  
eindverslag 2014-02-04 5    
stemming 2014-02-11 7    
subtotaal   96 49 145
Staatsblad
publicatie wet 2014-02-18   7  
totalen
TK + EK       330
totaal       447

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK