33.589

Novelle Implementatie richtlijn Europese Unie inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van de AIFM-richtlijn)
ingediend 22-03-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-03-22      
Tweede Kamer
verslag 2013-04-18     27
nota naar aanleiding van het verslag 2013-04-22     4
behandeling 2013-05-15     23
stemming 2013-05-21     6
subtotaal       60
Eerste Kamer
eindverslag 2013-06-04 14    
stemming 2013-06-11 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2013-06-25   14  
totalen
TK + EK       81
totaal       95

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK