33.598

Stichten en opheffing van openbare scholen en beëindiging bekostiging van bijzondere scholen in het primair onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs
ingediend 03-04-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-04-03      
Tweede Kamer
verslag 2013-05-16     43
nota naar aanleiding van het verslag 2013-06-25     40
stemming 2013-09-05     72
subtotaal       155
Eerste Kamer
eindverslag 2013-09-24 19    
stemming 2013-10-01 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2013-10-17   16  
totalen
TK + EK       181
totaal       197

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK