33.610

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)
ingediend 15-04-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-02-19      
advies 2013-03-20 29    
indiening 2013-04-15   26  
Tweede Kamer
verslag 2013-05-24     39
nota naar aanleiding van het verslag 2013-06-03     10
verslag 2013-06-21     57
stemming 2013-06-27     6
subtotaal       73
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2013-09-03 68    
memorie van antwoord 2013-09-06   3  
nader voorlopig verslag 2013-09-19 13    
nadere memorie van antwoord 2013-09-27   8  
eindverslag 2013-10-01 4    
behandeling 2014-05-27 238    
stemming 2014-05-27 0    
subtotaal   323 11 334
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-11   15  
totalen
TK + EK       407
totaal       477

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK