33.619

Professionalisering jeugdzorgtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister
ingediend 25-04-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-11-09      
advies 2013-01-28 80    
nader rapport 2013-04-22   84  
indiening 2013-04-25   3  
Tweede Kamer
verslag 2013-06-28     64
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-22     147
stemming 2014-04-01     130
subtotaal       341
Eerste Kamer
eindverslag 2014-05-13 42    
stemming 2014-05-20 7    
subtotaal   49   49
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-25   36  
totalen
TK + EK       390
totaal       593

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK