33.659

Afschaffing van de plusregio’stype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s
ingediend 14-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-03-26      
advies 2012-07-09 105    
nader rapport 2013-06-07   333  
indiening 2013-06-14   7  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-11     89
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-18     68
behandeling 2014-07-03     227
stemming 2014-07-03     0
subtotaal       384
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-10-07 96    
memorie van antwoord 2014-11-21   45  
eindverslag 2014-11-25 4    
behandeling 2014-12-16 21    
stemming 2014-12-17 1    
subtotaal   122 45 167
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-24   7  
totalen
TK + EK       551
totaal       1003

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK