33.663

Overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar schooltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school
ingediend 17-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-02-20      
advies 2013-04-05 44    
nader rapport 2013-06-14   70  
indiening 2013-06-17   3  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-05     80
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-28     84
stemming 2014-02-18     82
subtotaal       246
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-25 35    
memorie van antwoord 2014-04-11   17  
eindverslag 2014-04-15 4    
stemming 2014-05-06 21    
subtotaal   60 17 77
Staatsblad
publicatie wet 2014-05-22   16  
totalen
TK + EK       323
totaal       456

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK