33.662

Meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)
ingediend 17-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-07-27      
advies 2012-09-14 49    
nader rapport 2013-06-12   271  
indiening 2013-06-17   5  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-09     84
nota naar aanleiding van het verslag 2014-04-16     219
verslag 2014-12-02     314
stemming 2015-02-10     70
subtotaal       603
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-03-17 35    
memorie van antwoord 2015-05-19   63  
eindverslag 2015-05-19 0    
behandeling 2015-05-26 7    
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-19   24  
totalen
totaal       1057

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK