33.671

Goedkeuring Overeenkomst inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelemententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 20 april 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93)
ingediend 19-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-06-19      
Tweede Kamer
verslag 2013-09-05     78
nota naar aanleiding van het verslag 2013-09-26     21
stemming 2013-10-17     21
subtotaal       120
Eerste Kamer
eindverslag 2013-10-29 12    
stemming 2013-11-05 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2013-11-21   16  
totalen
TK + EK       139
totaal       155

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK