33.676

Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Luganotype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)
ingediend 21-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-06-21      
Tweede Kamer
verslag 2013-09-13     84
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-21     69
stemming 2013-12-10     19
subtotaal       172
Eerste Kamer
eindverslag 2014-01-14 35    
stemming 2014-01-21 7    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2014-01-30   9  
totalen
TK + EK       214
totaal       223

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK