33.675

Regelen van bekostiging van anonieme e-mental health en het mogelijk maken van anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliëntentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken
ingediend 21-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-06-21      
Tweede Kamer
verslag 2013-09-24     95
nota naar aanleiding van het verslag 2015-05-06     589
stemming 2016-01-19     258
subtotaal       942
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-02-16 28    
memorie van antwoord 2016-03-08   21  
eindverslag 2016-03-22 14    
stemming 2016-03-29 7    
subtotaal   49 21 70
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-22   24  
totalen
TK + EK       1012
totaal       1036

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK