33.686

Tarieven Commissie voor de milieueffectrapportagetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage)
ingediend 28-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-03-25      
advies 2013-06-06 73    
nader rapport 2013-06-24   18  
indiening 2013-06-28   4  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-26     90
nota naar aanleiding van het verslag 2013-10-21     25
stemming 2014-02-04     106
subtotaal       221
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-11 35    
memorie van antwoord 2014-03-21   10  
nader voorlopig verslag 2014-04-15 25    
nadere memorie van antwoord 2014-04-28   13  
eindverslag 2014-05-06 8    
stemming 2014-05-13 7    
subtotaal   75 23 98
Staatsblad
publicatie wet 2014-05-26   13  
totalen
TK + EK       319
totaal       427

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK