33.685

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteittype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
ingediend 28-06-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-03-04      
advies 2013-04-19 46    
nader rapport 2013-06-25   67  
indiening 2013-06-28   3  
Tweede Kamer
verslag 2013-10-08     102
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-12     35
stemming 2014-07-01     231
subtotaal       368
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-10-07 98    
memorie van antwoord 2014-11-11   35  
eindverslag 2014-11-11 0    
stemming 2014-11-18 7    
subtotaal   105 35 140
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-27   9  
totalen
TK + EK       508
totaal       633

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK