33.638

Goedkeuring belastingverdrag met Ethiopiëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)
ingediend 17-07-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-10-18      
advies 2012-11-22 35    
nader rapport 2013-05-01   160  
indiening 2013-07-17   77  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-20     65
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-12     53
behandeling 2014-02-20     100
stemming 2014-02-20     0
subtotaal       218
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-17 25    
memorie van antwoord 2014-04-24   38  
eindverslag 2014-05-06 12    
behandeling 2014-06-03 28    
stemming 2014-06-10 7    
subtotaal   72 38 110
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-09   29  
totalen
TK + EK       328
totaal       629

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK