33.712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraudetype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude
ingediend 29-08-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-08-29      
Tweede Kamer
verslag 2014-04-28     242
nota naar aanleiding van het verslag 2014-09-26     151
behandeling 2015-01-28     124
stemming 2015-02-03     6
subtotaal       523
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2015-04-07 63    
memorie van antwoord 2015-10-15   191  
nader voorlopig verslag 2015-11-24 40    
nadere memorie van antwoord 2015-12-08   14  
eindverslag 2015-12-22 14    
stemming 2016-01-19 28    
subtotaal   145 205 350
Staatsblad
publicatie wet 2016-04-06   78  
totalen
TK + EK       873
totaal       951

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK