33.715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)
ingediend 30-08-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-08-30      
Tweede Kamer
verslag 2013-10-08     39
nota naar aanleiding van het verslag 2013-12-03     56
behandeling 2014-01-30     58
stemming 2014-02-04     5
subtotaal       158
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-18 42    
memorie van antwoord 2014-04-24   37  
nader voorlopig verslag 2014-05-19 25    
nadere memorie van antwoord 2014-06-10   22  
eindverslag 2014-06-10 0    
stemming 2014-06-17 7    
subtotaal   74 59 133
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-27   10  
totalen
TK + EK       291
totaal       301

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK