33.719

Wet aanpassing waterschapsverkiezingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)
ingediend 03-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-04-16      
advies 2013-05-17 31    
nader rapport 2013-08-29   104  
indiening 2013-09-03   5  
Tweede Kamer
verslag 2013-10-17     44
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-15     29
stemming 2013-12-17     32
subtotaal       105
Eerste Kamer
eindverslag 2014-01-21 35    
stemming 2014-01-28 7    
subtotaal   42   42
Staatsblad
publicatie wet 2014-02-14   17  
totalen
TK + EK       147
totaal       304

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK