33.726

Afschaffing financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicaptentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten
ingediend 09-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-03-05      
advies 2013-04-19 45    
nader rapport 2013-09-05   139  
indiening 2013-09-09   4  
Tweede Kamer
verslag 2013-09-25     16
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-26     62
verslag 2013-12-20     40
behandeling 2014-01-22     33
stemming 2014-01-23     1
subtotaal       136
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-11 47    
memorie van antwoord 2014-03-28   17  
nader voorlopig verslag 2014-04-23 26    
nadere memorie van antwoord 2014-04-28   5  
eindverslag 2014-05-06 8    
behandeling 2014-05-27 21    
stemming 2014-06-03 7    
subtotaal   109 22 131
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-15   42  
totalen
TK + EK       267
totaal       497

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK