33.740

Afschaffing van de verplichte maatschappelijke stagetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen
ingediend 20-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-18      
advies 2013-07-31 13    
nader rapport 2013-09-16   47  
indiening 2013-09-20   4  
Tweede Kamer
verslag 2013-10-22     32
nota naar aanleiding van het verslag 2013-11-28     37
stemming 2014-02-20     84
subtotaal       153
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-03-18 26    
memorie van antwoord 2014-05-02   45  
eindverslag 2014-05-06 4    
behandeling 2014-06-10 35    
stemming 2014-06-17 7    
subtotaal   72 45 117
Staatsblad
publicatie wet 2014-07-03   16  
totalen
TK + EK       270
totaal       350

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK