27.570 (R1672)

Initiatiefvoorstel-Van Laar Beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoetype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)
ingediend 28-12-2000 10:16
fase wetsvoorstel 06_aangenomen door Eerste Kamer, maar nog niet in Staatsblad geplaatst

Statistieken

indiening 2000-12-28      
Tweede Kamer
verslag 2002-04-09     467
nota naar aanleiding van het verslag 2016-04-14     5119
verslag 2016-05-17     500
nota naar aanleiding van het verslag 2016-06-01     5134
behandeling 2016-06-09     8
stemming 2016-06-14     5
subtotaal       5647
Eerste Kamer
eindverslag 2016-06-28 14    
stemming 2016-07-05 7    
subtotaal   21   21
totalen
TK + EK       5668

Documenten EK


Behandeling in TK


Raad van State