33.745

Invoering elektronische detentietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie
ingediend 27-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-10      
advies 2013-08-07 28    
nader rapport 2013-09-20   44  
indiening 2013-09-27   7  
Tweede Kamer
verslag 2013-11-19     53
nota naar aanleiding van het verslag 2014-02-20     93
behandeling 2014-04-24     63
stemming 2014-04-24     0
subtotaal       209
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-06-10 47    
memorie van antwoord 2014-06-25   15  
eindverslag 2014-07-01 6    
behandeling 2014-09-23 84    
stemming 2014-09-30 7    
subtotaal   144 15 159
totalen
TK + EK       368

Documenten EK


Behandeling in TK