33.749

Één aanvraagprocedure voor gecombineerde vergunning voor werk en verblijftype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (PbEU 2011, L 343)
ingediend 30-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-09      
advies 2013-08-30 52    
nader rapport 2013-09-24   25  
indiening 2013-09-30   6  
Tweede Kamer
verslag 2013-10-21     21
nota naar aanleiding van het verslag 2013-10-28     7
stemming 2013-11-14     17
subtotaal       45
Eerste Kamer
eindverslag 2013-12-03 19    
stemming 2013-12-10 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2014-03-31   111  
totalen
TK + EK       71
totaal       265

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK