33.760 (R2010)

Goedkeuring Verdrag bestrijding wederrechtelijke gedragingen burgerluchtvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133)
ingediend 30-09-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-09-30      
Tweede Kamer
verslag 2013-11-22     53
nota naar aanleiding van het verslag 2014-02-21     91
stemming 2014-03-20     27
subtotaal       171
Eerste Kamer
eindverslag 2014-04-01 12    
stemming 2014-04-08 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2014-05-20   42  
totalen
TK + EK       190
totaal       232

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK