33.782 (R2016)

Goedkeuring voornemen tot intrekking van voorbehouden bij artikelen van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en van het Europees Sociaal Handvesttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (Trb. 1969, 100) en van het voornemen tot intrekking van het voorbehoud bij artikel 6, vierde lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3 en Trb. 1963, 90)
ingediend 28-10-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2013-10-28      
Tweede Kamer
verslag 2013-11-20     23
nota naar aanleiding van het verslag 2014-05-14     175
stemming 2014-09-04     113
subtotaal       311
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-10-07 33    
memorie van antwoord 2014-11-19   43  
eindverslag 2014-11-25 6    
stemming 2014-12-02 7    
subtotaal   46 43 89
Staatsblad
publicatie wet 2015-01-15   44  
totalen
TK + EK       400
totaal       444

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK