33.818

Wet werk en zekerheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)
ingediend 29-11-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-09-09      
advies 2013-11-05 57    
nader rapport 2013-11-28   23  
indiening 2013-11-29   1  
Tweede Kamer
verslag 2014-01-24     56
nota naar aanleiding van het verslag 2014-02-03     10
stemming 2014-02-18     15
subtotaal       81
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-04-23 64    
memorie van antwoord 2014-05-01   8  
verslag 2014-05-26 25    
nota naar aanleiding van het verslag 2014-05-27   1  
behandeling 2014-06-03 7    
stemming 2014-06-10 7    
subtotaal   103 9 112
Staatsblad
publicatie wet 2014-06-24   14  
totalen
TK + EK       193
totaal       288

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK