33.816

Langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperkingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdeliquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)
ingediend 25-11-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-05-31      
advies 2013-07-31 61    
nader rapport 2013-11-19   111  
indiening 2013-11-25   6  
Tweede Kamer
verslag 2014-01-29     65
nota naar aanleiding van het verslag 2014-03-19     49
behandeling 2014-09-11     176
stemming 2014-09-18     7
subtotaal       297
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-11-18 61    
memorie van antwoord 2015-11-06   353  
eindverslag 2015-11-17 11    
stemming 2015-11-24 7    
subtotaal   79 353 432
Staatsblad
publicatie wet 2015-12-04   10  
totalen
TK + EK       729
totaal       917

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK