33.838

Goedkeuring financiering van de steun en toewijzing van financiële bijstand van de Europese Unie aan de staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan voor de periode 2014-2020type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)
ingediend 06-01-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-01-06      
Tweede Kamer
verslag 2014-02-14     39
nota naar aanleiding van het verslag 2014-04-15     60
stemming 2014-06-17     63
subtotaal       162
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-09-18 93    
memorie van antwoord 2014-10-23   35  
eindverslag 2014-11-04 12    
stemming 2014-11-11 7    
subtotaal   112 35 147
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-28   17  
totalen
TK + EK       309
totaal       326

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK