33.851

Uitvoeringswet Verordening erfrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfop-volging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtver-klaring (PbEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht)
ingediend 21-01-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-01-21      
Tweede Kamer
verslag 2014-03-24     62
nota naar aanleiding van het verslag 2014-07-09     107
stemming 2014-10-02     85
subtotaal       254
Eerste Kamer
eindverslag 2014-10-14 12    
stemming 2014-10-28 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2014-11-14   17  
totalen
TK + EK       280
totaal       297

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK