33.873 (R2026)

Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))
ingediend 13-02-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-02-13      
Tweede Kamer
verslag 2014-03-14     29
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-30     108
stemming 2015-03-17     260
subtotaal       397
Eerste Kamer
eindverslag 2015-04-14 28    
behandeling 2015-05-19 35    
Staatsblad
publicatie wet 2015-06-19   31  
totalen
totaal       491

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK