33.904

Vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen en invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen in het openbaar vervoertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer
ingediend 01-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-07-02      
advies 2013-08-07 36    
nader rapport 2014-03-27   232  
indiening 2014-04-01   5  
Tweede Kamer
verslag 2014-05-14     43
nota naar aanleiding van het verslag 2014-06-19     36
stemming 2014-10-30     133
subtotaal       212
Eerste Kamer
eindverslag 2014-11-11 12    
stemming 2014-11-18 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-01-15   58  
totalen
TK + EK       231
totaal       562

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK