33.907

Voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)
ingediend 01-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2014-04-01      
Tweede Kamer
verslag 2014-04-17     16
stemming 2014-06-05     49
subtotaal       65
Eerste Kamer
eindverslag 2014-06-17 12    
stemming 2014-06-24 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2015-10-15   478  
totalen
TK + EK       84
totaal       562

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK