33.912

Aansluiting van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur voor ondersteunende bedrijfsvoeringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele technische aanpassingen
ingediend 04-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-01-14      
advies 2013-02-25 42    
nader rapport 2013-03-27   30  
indiening 2014-04-04   373  
Tweede Kamer
verslag 2014-06-12     69
nota naar aanleiding van het verslag 2014-10-20     130
stemming 2014-11-06     17
subtotaal       216
Eerste Kamer
eindverslag 2014-11-18 12    
stemming 2014-11-25 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-12   17  
totalen
TK + EK       235
totaal       697

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK